Schuldhulpverlening - TeisAdvies

Ga naar de inhoud
Schuldhulpverlening
 
Heeft u schulden en weet u niet meer hoe en of u deze nog kunt betalen ?
Ook als de schulden heel hoog zijn, kunt u op onze hulp en begeleiding rekenen. Desgewenst begeleiden wij u naar professionele schuldhulp instanties.
Wacht niet langer maar neem direct contact met ons op via info@teisadvies.nl
Wij gaan met u in gesprek en maken met u een plan van aanpak. Uiteindelijk wordt dan beoordeelt of en welke oplossing er is.
 
Schuldhulpverlening gaat bij TeisAdvies altijd gepaard met inkomensbeheer, uitgebreid beheer. De reden hiervan is dat het een grote zekerheid biedt voor u, zowel als de schuldeisers, dat tijdens de schuldhulpverlening de aflossingscapaciteit ook betaald kan worden. Alleen schuldhulpverlening is niet mogelijk bij ons. In de wet staat namelijk dat wij van u voor schuldhulpverlening geen vergoeding mogen ontvangen.
Als er een medische, psychische of sociale reden is waardoor de schulden zijn ontstaan, is het in enkele gevallen ook mogelijk om via beschermingsbewindvoering een oplossing te vinden voor uw schulden.
In ieder geval kunt u, terwijl het schuldhulpverleningstraject wordt bepaald en opgezet, alvast bij ons starten met inkomensbeheer. Dit geeft een stabiele financiële situatie en vooral rust met zich mee. Rust om uzelf op persoonlijk vlak weer terug te vinden, maar ook rust voor het behouden van uw werk of het zoeken naar een baan. Tijdens de schuldhulpverlening wordt namelijk van u verwacht dat u zich maximaal inzet om zoveel mogelijk aflossingscapaciteit te verzamelen.

Tijdens de start van de schuldhulpverlening wordt een berekening gemaakt wat u van uw inkomen mag gebruiken voor uw huishoudelijke uitgaven. Het bedrag dat u mag besteden, ligt meestal iets onder het bijstandsniveau. Dit deel wordt het Vrij-Te-Laten-Bedrag (VTLB) genoemd.

Wij maken deze berekening op basis van de RECOFA methode. Het bedrag wat boven het VTLB uitkomt is de aflossingscapaciteit. Deze is bestemd voor alle schuldeisers. Aflossing geschiedt over het algemeen gedurende 36 maanden. Deze 36 maanden gaan pas in als alle schuldeisers akkoord zijn met het betalingsvoorstel. Stemmen zij hiermee in, dan is er sprake van een zogenaamd minnelijk akkoord. Na afloop heeft u uw schulden afbetaald of wordt het restant kwijtgescholden. Finale kwijting genoemd.
Lukt het ondanks alle mogelijkheden en inspanningen toch niet om tot een akkoord met uw schuldeisers te komen, dan kunt u via de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) toch nog werken aan een schuldenvrije toekomst. Hierbij beslist de rechtbank over het saneren van de schulden en niet de schuldeisers. Dit wordt ook wel een wettelijke schuldsanering genoemd.
Contact


Terug naar de inhoud