Inkomensbeheer - TeisAdvies

Ga naar de inhoud
Inkomensbeheer

Heeft u moeite uw huishoudboekje op orde te houden, dan kan inkomensbeheer ook wel iets voor u zijn. Inkomensbeheer is bedoeld voor mensen die door een persoonlijke gebeurtenis het overzicht in hun financiën zijn kwijtgeraakt. Dit kan door ziekte zijn, verslaving, overlijden of echtscheiding. Er is in dit geval hulp nodig om orde op zaken te stellen.
 
Inkomensbeheer is het door ons laten verzorgen van uw inkomsten en uitgaven. Tijdens een intakegesprek wordt er een overzicht gemaakt van de huidige situatie en samen met u stellen wij een budgetplan op. Als u zich hierin kan vinden start onze samenwerking.

TeisAdvies biedt twee vormen van inkomensbeheer aan:

Vaste Lasten Beheer
Al uw inkomsten worden gestort op uw beheerrekening. Vanuit deze beheerrekening worden uw vaste lasten betaald. Onder deze lasten vallen bijvoorbeeld de huur of hypotheekbetaling en verzekeringen verpand aan uw hypotheek, termijnbedragen voor het gebruik van gas, electra en water en de premie van uw zorgverzekering. Het restant van uw inkomen ontvangt u op een eigen betaalrekening zodat u hiervan zelf uw boodschappen en uw overige rekeningen kunt betalen. Tevens dient u zelf zorg te dragen voor het reserveren van (on)verwachte uitgaven, zoals het verplichte eigen risico van uw zorgkosten.

Uitgebreid Beheer
Al uw inkomsten worden gestort op uw beheerrekening. Hiervan worden al uw lasten betaald en wij houden rekening met een onbeperkt aantal reserveringen. Zo kunnen wij o.a. reserveren voor de kosten van abonnementen, gemeentelijke belastingen en kleding. Wekelijks ontvangt u op een eigen betaalrekening geld voor uw boodschappen. Ook wel leefgeld genoemd. Indien u geld nodig bent voor bijvoorbeeld kleding, dan kunt u dit bij ons opvragen. Indien mogelijk (mits er voldoende saldo is) wordt dit bedrag ook overgemaakt naar uw betaalrekening.

In beide gevallen krijgt u een persoonlijke budgetcoach toegewezen die u helpt bij het verhogen van uw inkomen en het beperken van uw uitgaven. Zo vragen wij voorliggende voorzieningen aan, zoals kwijtschelding gemeentelijke heffingen en worden de toeslagen bij de belastingdienst aangevraagd.

Van deze budgetcoach krijgt u na afloop van het budgetbeheer en/of de bewindvoering  ondersteuning bij het zelfstandig (weer) beheren van uw budget. Dit noemen we het nazorg traject. De duur van dit traject is afhankelijk van wat u zelf kunt (zelfredzaamheid) en uw wensen.

Wat verwachten wij van u
 
  • Dat u ons op de hoogte houdt van veranderingen in uw persoonlijke situatie.
  • Dat u geen nieuwe financiële verplichtingen aangaat zonder overleg met uw budgetcoach.
  • Uw inzet gedurende onze samenwerking.
 
Wat kunnen wij u bieden
     
  • U wordt snel geholpen
  • U heeft 1 contactpersoon, uw eigen budgetcoach
  • U ontvangt maandelijks een rekeningoverzicht van uw beheerrekening.
  • U krijgt een budgetplan wat afgestemd is op uw persoonlijke situatie.
 
TeisAdvies gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Voor verwerking van persoonsgegevens hebben wij een melding gedaan bij het College bescherming persoonsgegevens (CPB).
 
Voor inkomensbeheer hanteren wij een nader en in overleg te bepalen tarief. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op.
 
Maak nu een afspraak met ons, telefonisch 06-57337383 of via info@teisadvies.nl
Contact


Terug naar de inhoud